Tài khoản

TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG: 

0931004199488 vietcombank chi nhánh hoàng mai- an thi dung

2603205249298- Agribank chi nhánh từ sơn Bắc Ninh – Ngô Thị Trang